header
Miten ja milloin fysiotera-
peutti voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä?
  kansi liite 1 2013
 

 

 Liity jäseneksi

 

ota yhteytta

 

SY fysi RGB sininen

 

Hae sivuilta

Jäsenten kirjautuminen- 20.10.2016 -

FYSI ry on ottanut kantaa 10.10.2016 julkaistuun virkamiesvalmistelun pohjalta esitettyyn valinnanvapausmalliin:

Virkamiesvalmistelun pohjalta esitetty, 10.10.2016 julkistettu malli sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta ei vastaa hallituksen sote-uudistukselle antamia tavoitteita ja tarjoaa kansalaiselle vain osittaisen valinnanvapauden. FYSI ry:n näkemys on, että kansalaisen valinnanvapaus on uudistuksen tärkein elementti, joka on toteutettava laajana alusta alkaen.

Maakunnat on velvoitettava käyttämään asiakasseteliä kaikissa omatiimin ulkopuolelle jäävissä perustason palveluissa, kuten fysioterapiassa, heti sote-uudistuksen alusta lähtien. Mikäli asiakassetelit otettaisiin esityksen mukaisesti laajempaan käyttöön vasta vuodesta 2021 alkaen, pienet terveyspalveluja tuottavat yritykset unohtuisivat palveluketjuista ja odotellessaan ehtisivät kuihtua ja kuolla pois tai olisivat pakotettuja suurten yritysten alihankkijoiksi.

Virkamiesten esittämä malli antaisi maakunnille vallan päättää, miten laajana ne toteuttaisivat valinnanvapauden. Tämä antaisi julkiselle sektorille mahdollisuuden suojella omaa tuotantoaan, jolloin kansalaisten todellinen valinnanvapaus ja sen myötä palvelutuotannon kustannustehokkuus vesittyisivät. Mallista hyötyisivät laajan palveluvalikoiman omaavat suuret yritykset, jotka voisivat palvelukokonaisuuttaan laajentamalla ja omia yksiköitään suosivalla palveluohjauksella tarjota myös esim. fysioterapiapalvelut. Tällöin asiakkaan valinnanvapaus kapenisi entisestään. Tämä on vastoin hallituksen tekemiä kirjauksia siitä, että sote-ratkaisussa huolehditaan myös pienten yritysten mahdollisuudesta toimia palveluntuottajina.

Parempi malli olisi malli, jossa

-          kansalainen listautuu omatiimikeskukseen, joka tarjoaa yleislääkärin, terveyden- ja sairaanhoitajan palvelut sekä palveluohjauksen. Jos omatiimikeskuksessa havaitaan kansalaisen tarvitsevan muita kuin edellä mainittuja palveluja, hän saa asiakassetelin/palvelusetelin.

-          asiakassetelin/palvelusetelin saatuaan kansalainen itse valitsee muut perustason palvelut ja erikoistason palvelut soveltuvin osin, esim. fysioterapiapalvelut, valtakunnalliseen palveluntuottajarekisteriin merkityistä palveluntuottajista

Pienten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluja on sote-uudistuksessa turvattava. Tämä on ainoa mahdollisuus säilyttää kansalaisille tärkeät lähipalvelut ja estää palvelujen keskittyminen pelkästään suurille toimijoille. On huolehdittava kilpailuneutraliteetista ja monituottajamallin toteutumisesta, jotta julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ovat samalla viivalla ja toimivat samoilla säännöillä.

Helsingissä 20. päivänä lokakuuta 2016

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

 
Paula Sarias                                             Leila Salonen
puheenjohtaja                                            toiminnanjohtaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                              Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
0400 687243                                            040 7498706

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio. Järjestöön kuuluu 770 eri puolilla Suomea sijaitsevaa yritystä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Suurin osa kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Kannanotto (pdf)

_______________________________________________________________________

 

 

Uutisikkuna: Fysioterapia ja kuntoutus mediassa