header
Miten ja milloin fysiotera-
peutti voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä?
  kansi liite 1 2013
 

 

 Liity jäseneksi

 

ota yhteytta

 

SY fysi RGB sininen

 

Hae sivuilta

Jäsenten kirjautuminenFYSI ry:n tiedote 23.12.2016

Suomen hallitus on julkistanut linjauksensa siitä, miten suomalaiset saavat jatkossa valita sosiaali- ja terveyspalvelunsa.  Sote-uudistuksen ja siihen olennaisena osana liittyvän valinnanvapauden tavoitteina ovat palveluiden saatavuuden paraneminen, terveyserojen tasaantuminen ja kustannussäästöihin johtava resurssien käytön tehostaminen.

FYSI ry on tyytyväinen 21.12.2016 julkistettuihin hallituksen linjauksiin, jotka osoittavat, että hallitus on lainvalmistelussaan kantanut huolta siitä, että myös pienillä sote-alan yrityksillä on uudessa sotessa mahdollisuus tarjota palveluitaan kansalaisille ja että kansalaisilla on oikeus ja mahdollisuus halutessaan valita myös pieni palveluntuottaja.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on tuonut koko sote-ratkaisun valmistelun ajan esiin näkemystään siitä, että soten tärkeät tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos ratkaisussa varmistetaan myös pienten yritysten mukanaolo palveluntarjoajina.

Samanaikaisesti FYSI ry haluaa muistuttaa, että jatkovalmistelussa ratkaisevaa on linjausten käytännön toteutus. Huolenaiheena on mm. se, kuinka voimakkaita toimijoita suurista sote-keskuksista muodostuu ja kuinka laaja perustettavien sote-keskusten oma tuotanto tulee olemaan. 

Jatkovalmistelussa onkin tärkeää arvioida jokaisen suunnitellun yksityiskohdan vaikutukset myös siitä näkökulmasta, mahdollistaako vai estääkö se tuhansien terveydenhuoltoalalla toimivien mikro- ja pk-yritysten mukanaolon palveluntuottajina.

Tämä on erityisen tärkeää siksi, että Suomessa toimii lähes 19 000 sote-alan yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 64 000 ihmistä. Sote-yrityksistä peräti 95,2 % on 1-9 henkilöä työllistäviä, kotimaahan veronsa maksavia ja kuntiinsa elinvoimaa tuovia mikroyrityksiä. Tämä on usein unohtunut valinnanvapauskeskustelussa, jossa terveydenhuoltoalan yrityksiksi yleensä mielletään vain muutamat suuret, ylikansalliset toimijat.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry katsoo, että nyt hahmottumassa olevasta suomalaisesta valinnanvapausmallista hyötyy ennen kaikkea kansalainen ja pitemmällä aikavälillä myös Suomen kansantalous – edellyttäen, että kaikenkokoisten toimijoiden mahdollisuudesta olla aidosti mukana tarjoamassa palveluitaan huolehditaan myös sote-linjausten käytännön toteutuksessa. Tämä takaa kansalaisille – myös haja-asutusalueilla – mahdollisuuden lähipalveluihin, vaikeuttaa yksityisten tai julkisten monopolien syntymistä ja mahdollistaa kustannuskehityksen, jossa mikään yksittäinen toimija ei pysty määräämään kansalaisille verovaroin tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehitystä. 

Lisätietoja:

 

Paula Sarias, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n puheenjohtaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 0400 687 243

Leila Salonen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n toiminnanjohtaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 749 8706

 

                                                                                                            

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio. Järjestöön kuuluu 770 eri puolilla Suomea sijaitsevaa yritystä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Suurin osa kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

 

_______________________________________________________________________

 

Uutisikkuna: Fysioterapia ja kuntoutus mediassa