header
FYSI KoulutusINFO2018 1112.pdf page 1
 
Kurkista: Fysin kevään 2018 koulutustarjonta koosteena koulutusinfossa!
 
FYSI ry järjestää monipuolista ammatillista täydennyskoulutusta ja yrittäjäkoulutusta. Ammatillinen täydennyskoulutus on suunnattu kaikille sekä yksityisellä että julkisella puolella työskenteleville kuntoutuksen ammattilaisille. Yrittäjäkoulutuksessa keskitytään ajankohtaisiin alaa koskeviin teemoihin ja vahvistetaan yrittäjien osaamista. Lataa koulutusinfo TÄSTÄ
 
Fysin järjestämät täydennyskoulutukset on opintopisteytetty

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry ja Suomen Fysioterapeutit ry ovat jäsentensä toivomuksesta siirtyneet täydennyskoulutusten pisteytykseen vuodesta 2014 lähtien (osa vuoden 2014 koulutuksista pisteytetty). Tätä aikaisemmin suoritettuja koulutuksia ei pisteytetä. Lue lisää


 

 

ota yhteytta

 

SY fysi RGB sininen

 

Hae sivuilta

Fysin koulutukset

FYSI ry:n järjestämä ammatillinen täydennyskoulutus on tarkoitettu kaikille fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaisille sekä yksityisellä, julkisella että kolmannella sektorilla. FYSI ry:n jäsenyritysten henkilökunta pääsee osaan koulutuksista jäsenhinnalla.

FYSI ry:n järjestämä yrittäjäkoulutus on tarkoitettu jäsenyrittäjille/jäsenyritysten vastuuhenkilöille ja/tai koulutuksesta riippuen avoimena koko alan yrityskentälle. Yrittäjäkoulutus on toimialan tarpeisiin suunniteltua, liikkeenjohdollista osaamista lisäävää täsmäkoulutusta.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry osallistuu vuosittain myös erilaisiin messu- ja yleisötapahtumiin ja jakaa niissä tietoa sekä omasta että jäsenyritystensä toiminnasta sekä fysioterapiasta ja kuntoutuksesta.

Fysi-koulutuksien pituudet vaihtelevat yhden päivän koulutuksista useita moduuleja käsittäviin pitkiin kokonaisuuksiin. Kouluttajiksi hyväksytään ainoastaan alan kotimaisia ja ulkomaisia huippuasiantuntijoita. Koulutus on yritykselle verovähennyskelpoinen kuluerä. FYSI-koulutuksesta saa aina todistuksen.

Oppisopimuskoulutuksesta ja muista rahoituskanavista tukea FYSI:n koulutuksiin

Muistathan, että on olemassa joitakin rahoituskanavia, joiden avulla halutaan kannustaa itseään ammatillisesti täydennyskouluttavia. Alempana on perustietoa oppisopumuskoulutuksesta, mutta muitakin - osin paikallisia/alueellisia - mahdollisuuksia on olemassa.

Useat FYSI ry:n koulutuksiin osallistuvat ovat hakeneet ja saaneet koulutusmaksut oppisopimuskoulutuksena joko kokonaan tai osittain erityisesti useamman moduulin pituisissa koulutuksissa. Koska oppisopimuskoulutuksen tavoitteena voi olla myös lisäkoulutus, kannattaa ennen Fysin koulutuksia olla yhteydessä oman kunnan oppisopimustoimistoon tai TE-keskukseen ja kysyä erilaisia tukimahdollisuuksia koulutuskustannuksiin.

Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä oleville työntekijöille, yrittäjille (erityisesti syrjäseuduilta voi löytyä yrittäjille lisäksi muitakin tukia) sekä määräaikaiseen työsuhteeseen tuleville uusille työntekijöille.

Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutussopimukseen oppisopimustoimiston kanssa. Erityisesti aikoina, joina monet sekä yrittäjät että työntekijät ovat työttömyysuhan alla, ammattitaidon parantamisella voidaan ennaltaehkäistä mahdollista työttömyyttä.

Tuen myöntämisessä on kuntakohtaisia eroja: helpoimmin tukea saa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta tuen saanti selviää vain kysymällä. Joissakin tapauksissa opiskelijat ovat saaneet koko koulutusmaksun ja joutuneet maksamaan itse vain matkat ja majoituksen.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Mari Visakko, FYSI ry, puh. 010 279 3300.

Lue lisää:


Lisätietoja

Koulutusten sisältökuvaukset, hinnat ja ilmoittautumistiedot löytyvät Fysin koulutuskalenterista kunkin koulutuksen omalta sivulta. Lisätietoja saat FYSI ry:n toimistosta puh. 010 279 3300.

Tervetuloa koulutuksiimme!

Fysin koulutukset

Uutisikkuna: Fysioterapia ja kuntoutus mediassa