header
Miten ja milloin fysiotera-
peutti voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä?
  kansi liite 1 2013
 

 

 Liity jäseneksi

 

ota yhteytta

 

SY fysi RGB sininen

 

Hae sivuilta

Jäsenten kirjautuminenFYSI ry:n mediatiedote 11.8.2017

 

LATAA pdf-versiona TÄSTÄ

 

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesryhmä valmistelee parhaillaan uutta hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi. Esityksessä otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset. Esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausunnolle marraskuussa 2017. 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry pitää uudistusta tärkeänä ja asiakkaan valinnanvapautta sen keskeisenä osana. FYSI ry katsoo, että uudessa valmistelussa aiempaa vahvemmin esiin noussut ajatus palvelusetelikäytännön kehittämisestä voisi oikein toteutettuna olla toimiva tapa edistää asiakkaan valinnanvapautta. Samalla mahdollistuu monituottajuus sekä palveluja kehittävä, asiakkaan tarpeista lähtevä kilpailu. Tavoitteena on, että kansalaisille pystytään palvelutarpeen kasvaessakin turvaamaan vaikuttava, yhdenvertainen hoito ja kuntoutus nykyistä oikea-aikaisemmin ja kustannustehokkaammin.   

Vuonna 2009 voimaan astunut palvelusetelilaki on mahdollistanut palvelusetelin käytön sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta sitä on käytetty vasta vähän, lähinnä paineenpurkajana tietyissä ruuhkautuneissa palveluissa.

Kansalaiset pitävät palveluseteleitä toimivana tapana valita ja hankkia tarvitsemiaan palveluita. Tutkimusten mukaan lähes 70 % kansalaisista suhtautuu myönteisesti palveluseteleihin. Yhteiskunnan kannalta ne ovat ketterä, hallinnollisesti kevyt tapa mahdollistaa asiakkaiden valinnanvapaus ja kehittää markkinoita terveellä tavalla.

Toimivassa palvelusetelimallissa järjestäjä määrittää setelin suuruuden ja asiakas maksaa mahdollisen omavastuuosuuden palvelun hinnasta, mikäli palvelusetelin arvo ei sitä kokonaan kata. Palveluntuottaja määrittää palvelunsa hinnan oman erikoisosaamisensa ja laatunsa mukaisesti. Palvelusetelin tulee olla arvoltaan realistinen.

Kanta-palvelut mahdollistavat sujuvat palveluketjut

Kaiken aikaa kehittyvät ja laajenevat kansalliset Kanta-palvelut ovat tehneet asiakkaan luvalla tapahtuvan tiedonsiirron mahdolliseksi eri sektoreiden tuottajien kesken aivan uudella tavalla. Samaan tähtäävät muut kehittyvät integraatioratkaisut.

Potilastietojen digitaalinen tallentaminen ja sujuva tiedonsiirto Kanta-järjestelmässä mahdollistavat palvelu- ja tietointegraation monituottajamallissa.

Kaikenkokoiset sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävät terveyspalveluntuottajat ovat velvollisia kirjaaman lain mukaan jo nyt asiakkaittensa potilastiedot Kanta-palveluihin, jossa ne ovat asiakkaan luvalla kaikkien häntä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä. Ja mikä parasta, asiakas voi milloin tahansa itse katsella omia potilastietojaan Omakanta-palvelun kautta. Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot – esim. fysioterapeutilla käynnit – ovat asiakkaan katsottavissa riippumatta siitä, missä palveluntuottajalla hän on käynyt. Asiakkaan ei siis enää tarvitse itse huolehtia siitä, liikkuuko tieto eri palveluntuottajien välillä.

Mikro- ja pk-yrittäjät tasavertaisesti mukaan palvelutuotantoon

FYSI ry katsoo, että palvelusetelin aktiivinen käyttöönotto osana sote-uudistusta olisi sujuva tapa edistää asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Palvelusetelit ovat myös toimiva ja hallinnollisesti kevyt tapa mahdollistaa mikro- ja pk-yrittäjien tasavertainen mukanaolo valinnanvapausjärjestelmässä. Se antaa kaikenkokoisille palveluntuottajille mahdollisuuden tarjota palveluitaan kansalaisten valittaviksi ja on omiaan synnyttämään myös asiakkaan tarpeista lähteviä palveluinnovaatioita. Ketterät mikro- ja pk-yritykset palvelevat kustannustehokkaasti sielläkin, missä isoilla ei ole intressiä, ja kaventavat näin osaltaan terveyseroja, parantavat palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitsevät kustannuksia.

FYSI ry pitää kannatettavana nykyistä palvelusetelijärjestelmän kehittämistä yhtenä varteenotettavana valinnanvapauden keinona.

 

Lisätietoja:
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
Puheenjohtaja Paula Sarias, 0400 687 243, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Toiminnanjohtaja Leila Salonen, 040 749 8706, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio, johon kuuluu yli 750 yritystä eri puolilta Suomea. Valtaosa FYSI ry:n jäsenyrityksistä on pieniä, keskimäärin 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet jo vuosikymmenien ajan mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Noin 80 % kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

 

www.fysi.fi

www.fysioterapia.info

www.facebook.com/fysiry

www.facebook.com/fysioterapia.info

 

 _______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Uutisikkuna: Fysioterapia ja kuntoutus mediassa