header
Miten ja milloin fysiotera-
peutti voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä?
  kansi liite 1 2013
 

 

 Liity jäseneksi

 

ota yhteytta

 

SY fysi RGB sininen

 

Hae sivuilta

Jäsenten kirjautuminenFYSI ry:n mediatiedote 18.8.2017

LATAA pdf-versiona TÄSTÄ

 

Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat yleistyneet terveydenhuollossa ympäri maata. Sen sijaan, että tuki- ja liikuntaelinoireen takia perusterveydenhuoltoon hakeutunut potilas jäisi jonottamaan pääsyä lääkärille, hänet ohjataan yhä useammin suoraan fysioterapeutille.

Suomen suurimman työnantajan – Helsingin kaupungin – työterveydessä työskentelevä LT, työterveyden dosentti, kuntoutuslääkäri Helena Miranda pitää tähänastisten kokemusten perusteella fysioterapeutin suoravastaanottoa niin vaikuttavana toimintamallina, että suoravastaanotolle pääsemisen tulisi olla kaikkien Suomen kansalaisten lakiin säädetty oikeus samaan tapaan kuin Norjassa jo on.

– Fysioterapeutin suoravastaanotto ehkäisee työkyvyttömyyttä tehokkaammin kuin mikään muu yksittäinen tähän asti käytössä ollut toimenpide.

Helena Miranda puhuu moninkertaisesta win-win –tilanteesta: palaute sekä lääkäreiltä, fysioterapeuteilta että asiakkailta on ollut hyvää tai erinomaista.

Yhteiskunnalle fysioterapeutin suoravastaanotto tuo merkittävät kustannussäästöt verrattuna nykyiseen lääkäripainotteiseen kipupotilaan tutkimiseen ja hoitoon ja se tulisi ottaa riittävässä laajuudessa käytännöksi uudessa sotessa, Miranda painottaa.

Olemme Työterveys Helsingissä arvioineet, että suoravastaanottotoiminta tavoittelemassamme laajuudessa tuottaa asiakkaallemme, Helsingin kaupungille, kymmeniä tuhansia työkykyisiä päiviä lisää ja sairauspoissaolokustannuksissa useamman miljoonan euron säästöt vuodessa. Mistään muusta toiminnasta emme ole saaneet yhtä hyviä pisteitä asiakastyytyväisyyskyselyssä kuin fysioterapeutin suoravastaanotosta.

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan koulutusta kehittämässä ollut TtM, ft, OMT, fysioterapian opettaja Eira Karvonen toteaa, että useiden tutkimusten mukaan valtaosa tule-vaivoista johtuu sellaisista arjen tottumuksiin liittyvistä ylikuormituksista, joiden arviointi on nimenomaan fysioterapeuttien ammattiosaamista.

Fysioterapeuttien suoravastaanottoihin on johtanut halu antaa kansalaisille parempaa ja nopeampaa palvelua. – Tule-asiakkaat pääsevät viivytyksettä arvioon, saavat tiedon jatkosta ja yksilöidyt ohjeet omaan hoitoon nykyisten Käypä hoito- ja fysioterapiasuositusten mukaisesti, Eira Karvonen toteaa.

LL, ft Jouko Heiskanen on lääkärinä, tutkijana ja kouluttajana seurannut mielenkiinnolla sote-uudistuksen etenemistä. Hän näkee fysioterapeuttien suoravastaanotot luontevana osana uutta sotea. – Sote-järjestelmän kannalta tavoitteena on laadukas, turvallinen, kaikki tarvittavat asiat huomioiva vastaanottotapahtuma. Potilaan kannalta oleellista on, että hän saa oikean hoidon oikeaan aikaan. Juuri siihen fysioterapeuttien suoravastaanotoilla tähänastisten kokemusten mukaan päästään. Silloin kun on kyse toiminnallisesta häiriöstä, saattaa jo yksi fysioterapeutin arvio- ja ohjauskerta antaa potilaalle itselleen ne avaimet, joiden avulla hänen oireensa korjaantuu. Vaivat eivät pitkity ja kustannuksia säästyy.

Fysioterapeutit hallitsevat tuki- ja liikuntaelinvaivojen toiminnallisen tutkimisen ja erottelun myös vaivojen varhaisvaiheessa sekä osaavat arvioida, milloin asiakas hyötyy juuri fysioterapeutin ydinosaamisesta ja missä tapauksissa hänet ohjataan eteenpäin lääkärille, Karvonen ja Heiskanen toteavat.

Kaikki kipuoireiset eivät tarvitse lääkärin vastaanottoa. Huolella tutkitut ja yksilöidyt ohjeet saaneet potilaat tarvitsevat fysioterapeutin suoravastaanottokäynnin jälkeen harvoin sairauslomaa, lääkäriaikaa tai edes uutta käyntiä fysioterapeuteille.

Eira Karvonen ja Jouko Heiskanen pitävät tärkeänä, että sote-uudistuksen myötä pystytään ottamaan nykyistä paremmin käyttöön myös yksityisen sektorin fysioterapiaosaaminen. 

Kuntoutusyritykset ovat sote-ratkaisun edetessä ryhtyneet lisäämään yhteistyövalmiuksiaan kouluttamalla henkilökuntaansa myös perusterveydenhuollon Fysioterapeutin suoravastaanotto -toimintamalliin.

– Tulevaa sote-ratkaisua odotellessa pitäisi jo voimassa olevaa palvelusetelijärjestelmää hyödyntää tehokkaammin antamalla tuki- ja liikuntaelinoireiselle asiakkaalle palveluseteli, jolla hän voisi hakeutua suoravastaanottoon koulutetulle fysioterapeutille myös yksityissektorille. Tämä varmistaisi asiakkaan nopeamman hoitopolun, esittää FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen.

Järjestyksessä jo kolmas ryhmä yksityissektorin fysioterapeutteja on juuri aloittanut Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n järjestämän täydennyskoulutuksen, joka antaa valmiudet tule-vaivojen suoravastaanottotoimintaan perusterveydenhuollossa. Jo tätä aiemmin yrittäjiä ja yrityksissä työskenteleviä fysioterapeutteja on osallistunut mm. ammattikorkeakoulujen järjestämiin, suoravastaanottoon valmentaviin täydennyskoulutuksiin.

 

Lisätietoja:

Helena Miranda, LT, työterveyden dosentti, kuntoutuslääkäri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Eira Karvonen, TtM, ft, OMT, fysioterapian opettaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 507 6405
Jouko Heiskanen, LL, ft, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Sarias, puheenjohtaja, FYSI ry, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,  0400 687 243                          
Leila Salonen, toiminnanjohtaja, FYSI ry, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 749 8706

 

Tästä on kyse

o   Terveydenhuoltoon hakeutunut tuki- ja liikuntaelinoireinen potilas ohjataan tietyin kriteerein suoraan fysioterapeutille sen sijaan, että hän jäisi jonottamaan pääsyä lääkärin vastaanotolle; fysioterapeutti on käynyt suoravastaanottoon valmentavan täydennyskoulutuksen.
o   ”Fysioterapeutille ensin” -käytäntöä hyödynnetään jo useissa kunnissa ja kuntayhtymissä ja joissakin työterveyshuolloissa. Sen laajentaminen kaikkialle perusterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon on tutkimuksien ja kokemuksien valossa erittäin perusteltua. Niin potilaat, lääkärit kuin fysioterapeutitkin ovat antaneet mallille kiitosta. Monilla paikkakunnilla myös lääkärit ovat osallistuneet suoravastaanottokoulu-tuksiin.
o   Kustannussäästöjä syntyy lääkäriresurssien järkevämmästä käytöstä ja potilaan nopeammasta hoitoon pääsystä. Fysioterapeutti ohjaa potilaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.
o   Suoravastaanottokoulutuksen suorittaneella fysioterapeutilla on mahdollisuus kirjoittaa lähete jatkofysioterapiaan sekä ohjata käyttämään reseptivapaita särky- ja tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi hän voi tarvittaessa kirjoittaa 3-5 päivän sairausloman. Fysioterapeutin ohjauksella, tuella ja kotiohjeilla työ- ja toimintakyvyn palautuminen nopeutuu.
o   Jatkossa suoravastaanottoon erikoistuneita fysioterapeutteja löytyy kaikilta sektoreilta, mikä on välttämätöntä suunnitteilla olevan asiakkaan valinnanvapauden toteutumiseksi myös käytännössä.

 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio. Järjestöön kuuluu 830 eri puolilla Suomea sijaitsevaa yritystä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Suurin osa kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

www.fysi.fi

www.fysioterapia.info

www.facebook.com/fysiry

www.facebook.com/fysioterapia.info

 

_______________________________________________________________________

 

 

Uutisikkuna: Fysioterapia ja kuntoutus mediassa