header
Miten ja milloin fysiotera-
peutti voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä?
  kansi liite 1 2013
 

 

 Liity jäseneksi

 

ota yhteytta

 

SY fysi RGB sininen

 

Hae sivuilta

Jäsenten kirjautuminen- FYSI ry:n tiedote 14.12.2017 -

Yksityisillä palveluntuottajilla on suuri huoli asiakkaan asemasta tulevassa sote-ratkaisussa. Miten käy tähän asti hyvänä nähdyn asiakkaan valinnanvapauden, jos sosiaali- ja terveydenhoitoalan yritykset nähdään vain oman edun tavoittelijoina eikä kansalaisten hyvinvoinnin edistäjinä?

sote suomessa

Keskustelussa unohdetaan kaiken aikaa, että sosiaali- ja terveysalalla toimii Suomessa lähes 19 000 yritystä, joista vain vajaa kolmekymmentä on suuria. Yritykset tuottavat lähipalveluina merkittävän osan suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista jo nyt – ennen sote-uudistusta - ja ovat tärkeä osa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

– Sekin keskustelussa unohtuu, että 95 % sote-alalla toimivista yrityksistä on mikroyrityksiä eli alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä, jotka tuottavat myös harvaan asutuilla alueilla kansalaisten tarvitsemia lähipalveluja. Nämä yritykset maksavat veronsa aina Suomeen ja siten edistävät myös kuntiensa elinkeinoelämää, sanoo Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen.

Kuntoutusalalla peräti 80 % kaikesta fysioterapiasta tuotetaan alan mikro- ja pk-yrityksissä, jotka huolehtivat eri-ikäisten liikunta-, työ- ja toimintakykynsä säilyttämiseen tarvitsemista kuntoutuspalveluista. Nimenomaan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan vastanneet myös vaikeavammaisille ihmisille lähipalveluina tuotettavasta, Kelan järjestämästä vaativasta lääkinnällisestä avokuntoutuksesta, jota ei tuoteta julkisella sektorilla lainkaan.

FYSI ry pitää tärkeänä, että pitkään työn alla olleen sote-ratkaisun ensimmäinen vaihe saadaan lopulta päätökseen. – Kukaan ei oleta, että kerralla tulee valmista näin suuressa uudistuksessa, mutta ensimmäiset päätökset on nyt tehtävä. Pitkään jatkunut epävarmuus vie tilannetta ei-toivottuun suuntaan, jossa pienet toimijat päätyvät jopa luopumaan yrityksistään. Tämä ei ole hyvä asia lähipalveluiden turvaamisen ja asiakkaan valinnanvapauden kannalta.

Viimeaikaisessa mediajulkisuudessa myös asiakasseteli on nähty järjestelmänä, joka edistää ainoastaan suurten toimijoiden etua. - Niin voi käydäkin, ellei huolehdita siitä, että palveluohjaus on ehdottoman neutraalia ja että asiakas saa kaikissa tilanteissa valita palveluntuottajan hyväksyttyjen tuottajien joukosta ilman minkäänlaista painostusta.

Leila Salonen painottaa, että oikein toteutettuna asiakasseteli on juuri se asiakkaan valinnanvapauden työkalu, joka mahdollistaa myös mikro- ja pk-yritysten mukanaolon kustannustehokkaina palveluntuottajina ja lähipalvelujen säilymisen myös harvaan asutuilla seuduilla uudessa sote-järjestelmässä.

Yhtenä argumenttina asiakkaan valinnanvapautta vastaan on esitetty väite, että hoidon integraatio ei voisi toteutua järjestelmässä, jossa asiakkaalla on mahdollisuus valita ”milloin mitäkin”.

– Terveystiedon tallentaminen kansalliseen Kanta-arkistoon ja palveluntuottajien hyvä yhteistyö mahdollistavat tiedon kulun ja asiakkaalle toimivat hoitopolut myös monituottajamallissa. Sote-palvelujen integraatiota ja kustannustehokkuutta ei edistä se, että kaikki hoito tapahtuu yhden suuren organisaation tuottamana. Jos niin olisi, sosiaali- ja terveyspalvelut pystyttäisiin tuottamaan asiakkaalle kustannustehokkaasti nykyisellä tavalla, joka on kuitenkin tullut tiensä päähän. Sote-uudistus on välttämätön, Leila Salonen painottaa.

 - Sote-uudistustyöllä ja valinnanvapauslainsäädännöllä on järkevät tavoitteet. Kuntoutusalan mikro- ja pk-yritykset ovat mielellään mukana kehittämässä toimivaa ja reilua valinnanvapausjärjestelmää.

Lisätietoja:

Paula Sarias, puheenjohtaja, FYSI ry, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 0400 687 243
Leila Salonen, toiminnanjohtaja, FYSI ry, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 749 8706

Lukuja

 

·         Mikrokokoisten eli 1-9 henkilöä työllistävien sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten lukumäärä Suomessa on 17 749 ja prosenttiosuus 95,2 % toimialan yrityskannasta (Tilastokeskus 2014).
·         Kaikkiaan sosiaali- ja terveyspalveluja Suomessa tuottaa 18 661 yritystä: mikroyrityksiä 17 733, pieniä yrityksiä 783, keskisuuria yrityksiä 118, suuria yrityksiä 27.
·         Pelkästään kuntoutusalalla toimii Suomessa pitkälti yli tuhat mikro- ja pk-kokoista yritystä ja lisäksi yli kaksi tuhatta ammatinharjoittajayrittäjää. Valtaosalla yrityksistä liikevaihto vaihtelee välillä 250.000 – 500.000 euroa. Monet niistä ovat toimineet jo vuosikymmenien ajan. Yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan ja maksavat veronsa aina Suomeen.
·         Pienet ja keskisuuret kuntoutuksen palveluntuottajat ovat liittyneet vauhdilla Kansallisen Potilastiedon arkiston (Kanta-palvelut) käyttäjiksi. Kaikista Potilastiedon arkiston yksityisistä pääliittyjistä jopa noin 30 % on FYSI ry:n jäseniä. Kanta-arkistoon liittyneiden pienyritysten määrä kasvaa kaiken aikaa.
·         Kanta-liittymisen jälkeen tehdyt kirjaukset ovat asiakkaan itsensä luettavissa OmaKanta-palvelussa sekä asiakkaan luvalla myös muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio. Järjestöön kuuluu 840 eri puolilla Suomea sijaitsevaa yritystä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Suurin osa kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

 
 
Lataa pdf-versiona TÄSTÄ

 

_______________________________________________________________________

 

Uutisikkuna: Fysioterapia ja kuntoutus mediassa